U kunt hier alles lezen over de kavels

Landbouw op uw erf:
Samen met uw buren kunt u er voor kiezen om in de gezamenlijke ruimte stadslandbouw te bedrijven. 50% van het erf dient aangewend te worden voor landbouw. Dit kunnen prachtige fruitbomen zijn, een moestuin voor groente etc.

De Tulp BV zorgt er voor dat de kavel voldoet aan de minimale eisen die hieraan worden gesteld door de gebiedsregiseur. Voor een meerprijs kunnen wij u op weg helpen met de eisen die gesteld worden aan de stadslandbouw. Zelf kunt u hier echter een ruimere invulling aan geven.

Onderstaande kavelkaart is indicatief. De Tulp BV behoudt zich het voor recht om, afhankelijk van de belangstelling voor de diverse woningtypen, de keuze te maken om de kavelkaart aan te passen.

Bouwen in Oosterwold is anders dan anders. Er is geen rioolaansluiting dus wordt gebruik gemaakt van sceptictanks. Ook is de vergunningsprocedure afwijkend. Dit heeft vooral als consequentie dat het proces voorafgaand aan de start bouw langer duurt dan u gewend bent. Dit betekent dat nadat
het project op papier is verkocht de start bouw op zijn vroegst 8 maanden later zal zijn.

Bij de keuze van het woningtype is dit een belangrijke factor. Zo kunnen de woningen van de bouwers al grotendeels worden geprefabriceerd. Dit geeft een voordeel met betrekking tot de bouwtijd.